Ekoenergia Silesia S.A.

Szewc bez butów chodzi?
Nie tym razem!

Grupa Leonardo
Grupa Leonardo

Co zrobiliśmy

Identyfikacja wizualna

To niezwykłe zadanie musieliśmy zacząć od burzy mózgów i prac koncepcyjnych. Jak bowiem wykreować spójny mianownik dla Efektywności i Wody-Bezpieczeństwa, który zarazem je połączy i odróżni? Takie wyzwania lubimy!

Typografia i kolory

Do niezwykle ważnego aspektu jakim jest typografia podeszliśmy z pełnym zaangażowaniem, jakbyśmy pracowali nad własną identyfikacją - dlatego wybór mógł być tylko jeden - Ubuntu.

Ubuntu Light
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
Ubuntu Regular
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y
z
Ubuntu Bold
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(
)
+
!
@
#
$
%
^
&
*

CMYK 3 89 77 0
RGB 231 67 66

CMYK 79 20 24 0
RGB 0 156 181

CMYK 82 60 49 33
RGB 51 75 87

Print

Symbolika sygnetów dała nam mnóstwo możliwości implementacji Key Visuala parków na materiały drukowane.

Web

W ramach prac nad identyfikacją przygotowaliśmy zajawki landing page'y
z nowoczesnym kadrowaniem zdjęć
w elementach sygnetu marki.

alt
alt
alt

Inne
realizacje